Home / ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany súkromia upravujú spôsob, akým NCH SLOVAKIA, s.r.o. zhromažďuje, používa, udržiava a uverejňuje informácie získané od užívateľov (každý “Užívateľ”) z http://nch-cistenie-suciastok.sk/ webovej stránky (“Stránka”). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na stránky a všetky produkty a služby ponúkané NCH SLOVAKIA, s.r.o.

Osobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie iba, keď používatelia navštívia naše stránky, prihlásia sa k odberu noviniek a v spojení s ďalšími aktivitami, službami, vlastnosťami alebo zdrojmi, ktoré sprístupníme na našich stránkach. Užívatelia môžu byť požiadaní, podľa potreby, o meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Užívatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Od užívateľov budeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje iba ak nám dobrovoľne odovzdajú tieto informácie. Užívatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných údajov, avšak to im môže zabrániť v zapojení sa do niektorých činností súvisiacich so stránkou.

Neosobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať neosobné identifikačné údaje o užívateľoch kedykoľvek reagujú na našich stránkach. Neosobné identifikačné informácie môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o užívateľoch prostredníctvom pripojenia na naše stránky, ako je napríklad operačný systém a poskytovateľ využívaných internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

Cookies webového prehliadača

Naše stránky používajú „cookies“ na zvýšenie užívateľských skúsenosti. Užívateľský webový prehliadač umiestni cookies na svojom pevnom disku, na účely vedenia záznamov a niekedy na sledovanie informácií o nich. Užívateľ sa môže rozhodnúť nastaviť webový prehliadač pre odmietnutie cookies, alebo na upozornenie, keď budú cookies zaslané. Ak tak urobí, musí vziať na vedomie, že niektoré časti stránok nemusia fungovať správne.

Ako využívame zhromaždené informácie

NCH SLOVAKIA, s.r.o. môže zhromažďovať a používať užívateľove osobné údaje pre tieto účely:

– Pre spustenie propagácie, súťaže, prieskumu alebo inú funkciu stránky
– To Pre odosielanie informácii užívateľom, ktorí súhlasili s prijatím, o témach, ktoré si myslíme, že budú pre nich zaujímavé
– Pre odosielanie pravidelných emailov
Môžeme využiť emailovú adresu, aby sme im poslali informácie a aktualizácie týkajúce sa ich objednávky.
Ako chránime vaše informácie

Prevezmeme potrebné zhromažďované dáta, ukladané a spracované postupy a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, prezradením alebo zničením vašich osobných údajov, užívateľského mena, hesla, informácie transakcií a dát uložených na našich stránkach.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Nepredávame, nevymieňame ani nepožičiavame osobné identifikačné informácie užívateľov ostatným. Môžeme zdieľať nechránené súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami o návštevníkoch a užívateľoch s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pridruženými členmi a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme použiť tretiu stranu ako poskytovateľa služieb, ktorá nám pomôže prevádzkovať naše podnikanie a stránky alebo spravovať činnosti v našom mene, ako je napríklad rozosielanie noviniek alebo prieskumov. Vaše informácie môžeme zdieľať s týmito tretími stranami pre tieto obmedzené účely za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Zmeny týchto zásadách ochrany súkromia

NCH SLOVAKIA, s.r.o. má podľa vlastného uváženia priestor kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany súkromia. Ak sa tak stane, upravíme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom často kontrolovať túto stránku pre akékoľvek zmeny, aby zostali informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou pravidelne si prezrieť tieto zásady ochrany súkromia a informovať sa o modifikáciach.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok dávate najavo svoj súhlas s touto politikou. Ak nesúhlasíte s touto politikou, prosím, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zverejnení zmien tejto politiky bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, praktík tohto webu, alebo vášho jednania s týmto webom, kontaktujte nás na adrese:

NCH SLOVAKIA, s.r.o.
http://nch-cistenie-suciastok.sk/

Drieňová 34, 821 02 Bratislava II, Slovensko

IČO: 34096043

DIČ: SK2020385191

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č. 10668/B

Telefón: 0908 945 563

Email: info@nch-cistenie-suciastok.sk

 

Naposledy upravené 19.10.2015