Váš názor je pre nás dôležitý, preto ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Na otázky viete odpovedať tak, že označíte Vašu odpoveď a po označení všetkých kliknete na odoslať odpovede.

  Po prihlásení sa v našom systéme Vás vyhľadal náš zástupca.


  Nakoľko ste spokojní s informáciami od nášho zástupcu?


  Bolo Vám vysvetlené, že Torrent 500 chráni Vaše zdravie?


  Bolo Vám vysvetlené, že ušetríte viac, ako je mesačná platba?


  Bolo Vám vysvetlené, že nájomný systém zahrňuje:
  - Zariadenie Torrent 500,inštaláciu vo Vašej prevádzke
  - Chémiu
  - Pravidelný servis pre maximálnu účinnosť zariadenia
  - Stálu údržbu, výmenu dielov
  - Odvoza a likvidácia nebezpečných odpadov

  Máte na nás nejaké ďalšie otázky?