Home / Testimonial / Skrátilo čas potrebný na čistenie a zvýšilo bezpečnosť pri práci

Skrátilo čas potrebný na čistenie a zvýšilo bezpečnosť pri práci

Skrátilo čas potrebný na čistenie a zvýšilo bezpečnosť pri práci

Tibor Kántor, Bratislava

NCH Cistenie Suciastok
2015-10-15T13:35:44+02:00

Tibor Kántor, Bratislava